Kurser

Grundkurs i Face Reading

Innehållet i denna kurs bygger främst på den kunskap som undervisas av den världsledande auktoriteten inom kinesisk face reading –Professor Lillian Pearl Bridges, USA

KURSLEDARE: Master Face Reader Eva-Marie Janelo. Verksam inom österländsk medicin sedan 1994. Utbildad av Lillian Pearl Bridges vid Lotus Institute Inc, USA

Resan att kunna öka förståelsen för andra människor börjar alltid med att vi förstår oss själva bättre. Under kursen kommer vi genom praktiska gruppövningar att studera och kartlägga kursdeltagarnas egna ansikten. Genom övningarna kartlägger vi de signaler vi själva sänder ut genom vår egen ansiktsmimik samt de linjer och markeringar som våra egna ansikten bär på.

Alla som på något sätt möter människor i sitt arbete har stor nytta av kunskaperna som förmedlas under denna kurs. Exempel på sådana yrkesgrupper är akupunktörer, kroppsterapeuter, hudterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, HR ansvarig och chefer.

Kursen kräver inga förkunskaper. När kurs administreras av extern arrangör kan det dock ibland krävas specifika krav på förkunskap anpassade till specifik yrkesgrupp.

Jag har gått grundkurs i Face Reading. Den har gett mig insikter om mig själv som jag direkt kunde ta till mig och kunskaper om andra människor som gör det lättare att förstå dem. Det är oerhört spännande att höra om alla linjer och former som alla betyder något och som ger mig mer kunskap om både mig själv och alla andra. Nu förstår jag mer om hur olika ansiktsdrag är kopplade till våra personligheter och även till våra inre organ. De insikter jag fått kan jag också använda till att få bort någon linje och uppskatta en annan. Linjer som tidigare var ett tecken på att jag börjar bli äldre är nu ett tecken på livserfarenhet och kunskap, en påminnelse om att livet består av både glädje och sorg. Eva-Marie är fantastiskt duktig, hon har en djup kunskap som hon delar med sig av på ett enkelt sätt. Hon svarar på varenda fråga som jag som nyfiken elev har. Stor tack för 2 intensiva dagar. Jag hoppas det kommer en uppföljning.
— Ann-Sofie von Schéele
ansiktstydning_man.jpg

DAG 1 – PSYKE OCH KÄNSLOR

Innehåll: Dag 1 ger direkta verktyg för att i första hand förbättra förståelsen av dig själv. Men också hur du på ett bättre sätt kan möta dina kollegor, kunder och potentiella samarbetspartners genom att kunna läsa av vad deras ansikten berättar.

Ansiktets form, dominanta drag samt linjer och rynkor berättar hur du fungerar som människa mentalt och emotionellt, vilka erfarenheter du har med dig i din historia, samt vilka möjligheter du har i framtiden om du får tillgång till din fulla potential och väljer att utveckla dig mot denna medvetet.

Linjer och rynkor i ansiktet uppstår genom att våra känslor orsakar omedvetna, upprepade rörelser i våra ansiktsmuskler. Dessa rörelser manifesteras så småningom i en linje som finns där även när vi inte är i den känslan. Genom medvetenhet om våra känslor kan vi förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor medvetandegörs och medvetet bearbetas förändras de emotionellt kopplade ansiktsmusklernas rörelser och linjer kommer att mattas ut och ibland helt försvinna.

DAG 2 – DEN FYSISKA HÄLSAN

Innehåll: Dag 2 inriktas på hur man kan avläsa tecken av medicinska obalanser i ansiktet. Inom traditionell kinesisk medicin har ansiktsdiagnostik använts i flera tusen år. Ansiktet är uppdelat i zoner som kan berätta om det aktuella hälsotillståndet. Färgskiftningar, markeringar och skuggor berättar om hur våra inre organ arbetar.
Vi kommer att gå igenom samtliga zoner i ansiktet och vilka organ som är kopplade till dessa specifika zoner.

Tecken på obalans i våra inre organ går att avläsa många år innan sjukdom uppstår. Att lära sig att känna igen tecken i ansiktet kan ge möjlighet till behandling av potentiell sjukdomsrisk innan obalanserna har utvecklats till manifesterad sjukdom.

Kurskostnad: 

5000:- exkl. moms (6250:- inkl. moms)
Fika, kurskompendium och kursintyg ingår.